12/11/2017 -

Ai Tín

4165
Ông Cố Vinh Sơn Phạm Xuân Hiến, Thân Phụ Cha Phụ Tá Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.; đã về Nhà Cha lúc 11g15 ngày 11 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 82 tuổi.

114.864864865135.135135135250