27/10/2020 -

Ai Tín

985
Ông Cố Vinh Sơn NGUYỄN VĂN KHÂM, thân phụ của cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP.(Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai), đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 07g00, ngày 27 tháng 10 năm 2020. Hưởng thọ 100 tuổi.

114.864864865135.135135135250