06/10/2018 -

Ai Tín

876
Ông Cố Vinh Sơn Lâm Văn Xứ, Sinh năm 1933, tại Giao Thủy, Nam Định; Đã về nhà Cha lúc 02 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 85 tuổi.
114.864864865135.135135135250