28/04/2017 -

Ai Tín

1585
Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, đã về nhà Cha lúc 15h35, ngày 27 tháng 04 năm 2017. Hưởng thọ 69 tuổi.

114.864864865135.135135135250