24/01/2016 -

Ai Tín

1730
Ông cố Simon CÁP XUÂN DOAN, thân phụ thầy Giuse Cáp Phương Đông, OP., Đã về nhà Cha lúc 12g00 ngày 22 tháng 01 năm 2016

Hưởng thọ 71 tuổi

114.864864865135.135135135250