07/09/2019 -

Ai Tín

758
Ông Cố Phêrô LỤC VĨNH PHƯỚC, Thân phụ Cha Maurice Lục Vĩnh Phố (Tu xá Đa Minh Đà Lạt), Được Chúa thương gọi về vào lúc 10 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 06/09/2019, Hưởng thọ 78 tuổi.
114.864864865135.135135135250