20/10/2021 -

Ai Tín

335
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố Phêrô HUỲNH NGHĨA
Thân phụ linh mục Bênađô Huỳnh Hữu Phúc, O.P. (Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm, Dĩ An)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g00 ngày 19 tháng 10 năm 2021.
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành
vào lúc 09g00, thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
tại Thánh đường Giáo xứ Tân Lược, Giáo phận Vĩnh Long.

Kính xin quý cha và anh em hiệp thông cầu nguyện
cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


114.864864865135.135135135250