10/10/2018 -

Ai Tín

1546
Ông Cố Laurensô NINH VĂN MÙI, Sinh ngày 03-04-1940, tại Nam Định, Đã về nhà Cha lúc 19giờ20, ngày 08 tháng 10 năm 2018, Hưởng thọ 78 tuổi.
114.864864865135.135135135250