08/12/2018 -

Ai Tín

1384
Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN VIÊN, Sinh năm 1932 tại An Tiêm, Thái Bình Là thân phụ của hai cha Giuse Trần Văn Hùng, Giuse Trần Vinh Hà, OP., đã an nghỉ trong Chúa lúc 09:10 ngày 08/12/2018, tại tư gia thuộc Giáo xứ Nam Thái, Hưởng thọ: 86 tuổi
114.864864865135.135135135250