10/12/2020 -

Ai Tín

1372
Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08 giờ sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại Thánh đường Giáo xứ Chợ Quán, Tổng giáo phận Sài Gòn 120 Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5, TP. HCM.
114.864864865135.135135135250