23/04/2018 -

Ai Tín

1861
ÔNG CỐ GIUSE HÀ ĐĂNG HƯƠNG
Sinh năm 1938 tại Hà Xá, Thái Bình
Được Chúa gọi về vào lúc 19giờ 05, ngày 21 tháng 04 năm 2018.
Hưởng thọ 80 tuổi.
Linh cữu quàn tại tư gia: Tỉnh lộ 768, Thái An, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.


114.864864865135.135135135250