09/01/2021 -

Ai Tín

911
Ông Cố Gioan NGUYỄN KHẮC CHINH
Sinh năm 1943, tại Thân Thượng, Kiến Xương, Thái Bình.
Được Chúa thương gọi về vào lúc 03 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 09/01/2021.
Hưởng thọ 78 tuổi.
Thánh Lễ An Táng cho Ông Cố Gioan
được cử hành vào lúc 08g00, Thứ Ba, ngày 12 tháng 01 năm 2021,
tại Thánh đường Giáo xứ Hợp An, Giáo hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn.
114.864864865135.135135135250