26/07/2016 -

Ai Tín

2139
Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG
Sinh năm 1916, tại Liễu Đề, Bùi Chu (Nam Định)
Được Chúa thương gọi về vào lúc 19g40, Thứ Hai, ngày 25.07.2016
Hưởng thọ 100 tuổi.

114.864864865135.135135135250