04/05/2021 -

Ai Tín

1192
Ông Cố Đa Minh VŨ VIẾT GIÁ
thân phụ Cha Đa Minh Vũ Văn Lợi, O.P.
(Chính xứ Giáo xứ Thượng Lao, Tổng giáo phận Hà Nội)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 2 giờ 00 thứ Hai, ngày 03 tháng 05 năm 2021.
Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ An táng cho Ông Cố Đa Minh
sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 00 thứ Năm, ngày 06 tháng 05 năm 2021
tại Thánh đường Giáo xứ Hải Lâm – Giáo phận Bà Rịa.

Kính xin quý cha và anh em hiệp thông cầu nguyện
cho Ông Cố Đa Minh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
114.864864865135.135135135250