18/06/2016 -

Ai Tín

2788
Ông Cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN THANH, Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1934 tại Cao Mộc, Thái Bình, Bắc Việt; Đã từ trần lúc 5:30 AM ngày 16 tháng 6 năm 2016 (Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân) tại Houston, Texas. Hưởng thọ 82 tuổi.

114.864864865135.135135135250