29/09/2021 -

Ai Tín

436
BÀ CỐ TÊRÊXA NGUYỄN THỊ VIỆN
Thân mẫu Phó tế Carôlô Nguyễn Đình Thiện, O.P. (Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Hưởng thọ 72 tuổi.
114.864864865135.135135135250