23/09/2017 -

Ai Tín

1458
Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Bà Cố Maria PHAN THỊ PHƯỢC Vào lúc 07g00, thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017, Tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Sài Gòn.
114.864864865135.135135135250