17/09/2018 -

Ai Tín

711
Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Gia đình chúng con trân trọng kính báo: BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ TƯỚI, Sinh năm 1940, Tại Giáo xứ Diêm Điền, Giáo phận Bùi Chu, Đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 21 giờ 45 phút, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 09 năm 2018
114.864864865135.135135135250