27/11/2018 -

Ai Tín

937
Bà Cố Maria Phạm Thị Nấu, Sinh năm 1934 tại Hải Dương; Được Chúa thương gọi về vào lúc 01 giờ sáng, thứ Ba, ngày 27/11/2018, Hưởng thọ 84 tuổi.
114.864864865135.135135135250