06/03/2020 -

Ai Tín

863
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nữ
sinh ngày 04/06/1947 tại Nghệ An
được Chúa thương gọi về lúc 1 giờ, thứ Sáu, ngày 06/03/2020
Hưởng thọ 73 tuổi
114.864864865135.135135135250