09/03/2020 -

Ai Tín

789
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hoa
sinh năm 1932, tại Cao Đôi, Hải Dương
đã được Chúa gọi về lúc 08g30, Chúa nhật, ngày 08.03.2020
Hưởng thọ 88 tuổi.

 
114.864864865135.135135135250