09/02/2021 -

Ai Tín

1283
Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ BÔNG
thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Trị An, O.P. (Tu viện Thánh Giuse)
đã được Chúa gọi về lúc 14g00, thứ Hai, ngày 08 tháng 02 năm 2021.
Hưởng thọ 63 tuổi.
Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 09g00,
thứ Tư, ngày 10 tháng 02 năm 2021,
tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Hiệp, Giáo phận Xuân Lộc.

 
114.864864865135.135135135250