28/03/2020 -

Ai Tín

1228

BÀ CỐ MARIA HOÀNG THỊ CẬY
Thân Mẫu Thầy Giuse Hoàng Đình Dương, O.P
Sinh năm 1929, tại Nam Định đã an nghỉ trong Chúa. Vào lúc 21 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Bà Cố Maria được cử hành lúc 07 giờ 30, Chúa nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020
Tại Thánh đường giáo xứ Quảng Tâm, giáo phận Xuân Lộc.
Anh em Xin Chia buồn cùng Thầy và Gia Đình. Cùng hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố Maria sớm hưởng nhan thánh Chúa.

114.864864865135.135135135250