02/02/2016 -

Ai Tín

2036

Bà cố Maria Đỗ Thị Viễn, Sinh năm 1944, Đã về nhà Cha lúc 6g00 chiều ngày 01 tháng 02 năm 2016, Hưởng thọ 72 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia – Giáo xứ Thánh Tâm – Hố Nai.
 

 

114.864864865135.135135135250