23/01/2018 -

Ai Tín

2190
Thánh lễ An táng
được cử hành vào lúc 15g00, thứ tư, ngày 24 tháng 01 năm 2018
tại Giáo xứ Xóm Chiếu, Giáo phận Sài Gòn.
Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.


 
114.864864865135.135135135250