14/06/2022 -

Ai Tín

860
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
 
Bà Cố Anna TRẦN THỊ TÙNG
thân mẫu linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P.
đã được Chúa gọi về lúc 02g50 thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Linh cữu quàn tại tư gia số 816, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức;
Giáo xứ Fatima Bình Triệu (ngày 14-15/6); và tại tư gia hàng III họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà, Bình Giả, Bà Rịa – Vũng Tàu (ngày 16/6).
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 08g30 sáng thứ Sáu 17 tháng 6 năm 2022,
tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà, Hạt Bình Giả, Giáo phận Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna.
114.864864865135.135135135250