22/10/2020 -

Ai Tín

1187
Bà Cố Anna Nguyễn Thị Lân, sinh ngày 25/5/1936, tại Yên Thành, Nghệ An, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 8 giờ 30, ngày 22/10/2020, Hưởng thọ 84 tuổi. Thánh Lễ An Táng cho Bà Cố Anna được cử hành vào lúc 14 giờ 00, thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại Thánh đường Giáo xứ Rú Đất, Giáo phận Vinh.
114.864864865135.135135135250